General Member

Shiva Satyal

Shiva Satyal

General Member
Newsbanknepal.com
Saroj Rai

Saroj Rai

General Member
Digitalkhabar.com
Saran (Sworna) Maharjan

Saran (Sworna) Maharjan

General Member
Annapurna Times
Dipendra Maharjan

Dipendra Maharjan

General Member
paryawarantv.com
Nhuchhe Man Dangol

Nhuchhe Man Dangol

Past Executive Member
Freelance photo journalist
Netra Bahadur Bimali

Netra Bahadur Bimali

General Member
haldibari.com
Surendra Shrestha

Surendra Shrestha

General Member
Freelancer
Sagar Basnet

Sagar Basnet

General Member
Gorkhapatra Daily
Prabin Kumar Maharjan

Prabin Kumar Maharjan

General Member
Subhay Post Media and Freelancer
Balkrishna Dangol

Balkrishna Dangol

General Member
Freelancer
Ramesh Shakya

Ramesh Shakya

General Member
Gagan Aryal

Gagan Aryal

Past Executive Member
lokantar.com
Nabin Poudel

Nabin Poudel

General Member
National News Agency (RSS)
Sudip bimili

Sudip bimili

General Member
medianp.com
Radhyashyam Timilsina

Radhyashyam Timilsina

General Member
nepalipatra.com
Prashant Pradhan

Prashant Pradhan

General Member
tourismmail.com
Sujan Gurung

Sujan Gurung

General Member
Gorkhapatra Daily