Past President

Chandra Shekher Karki

Chandra Shekher Karki

Past President
drishya,com
Min Ratna Bajracharya

Min Ratna Bajracharya

Past President
Kabindra Man Shakya

Kabindra Man Shakya

Past President
kathmanducraze.com
Raj Bhai Suwal

Raj Bhai Suwal

Past President
Rajendra Chhitrakar

Rajendra Chhitrakar

Past President